Search for contacts, projects,
courses and publications

Vincenzo Brenna i Ruiny Term Tytusa. Próba rekonstrukcji rzymskiego okresu działalności artysty

Additional information

Authors
Type
Book chapter
Year
2008
Language
Polish
Book
in J. Guze (a cura di), Złoty Dom Nerona
Publisher
Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa
Start page number
45
End page number
64